ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 582 ] ข่าว
;
  11   ประชาสัมพันธ์ งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 06 / 2566 ]

;
  12   ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 26 / 06 / 2566 ]

;
  13   ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติอบต.แม่ทา เรื่อง กิจการที่เ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ข้อบัญญัติฯ มีสภาพบังคับใช้สมบู ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 06 / 2566 ]

;
  14   ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566 ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พร้อมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดใ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 06 / 2566 ]

;
  15   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก-เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2566 ]

;
  16   ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ที่ 221/2556 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 05 / 2566 ]

;
  17   ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนั ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ที่ 222/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกอง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 05 / 2566 ]

;
  18   ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 05 / 2566 ]

;
  19   อบต.แม่ทา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเ ... >> [0] ความคิดเห็น
  อบต.แม่ทา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 น. -17:00 น. “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  20   หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลาเดียวกัน

หลักฐานในการแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614