ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 582 ] ข่าว
  21   รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

.

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  22   รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

.

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  23   ครม. ไฟเขียว 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ป้องกันปัญ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ครม. ไฟเขียว 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ป้องกันปัญหาอุทกภัย ลดผลกระทบประชาชน

.

ที่ประชุม ครม. (9 พ.ค. 66) เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  24   รู้ทันป้องกันได้ [0] ความคิดเห็น
  รู้ทันป้องกันได้ "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก ภาวะร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2566 ]

;
  25   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  26   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  27   สรุปภาพรวมการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจร ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปภาพรวมการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

  28   ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ระยะเวลาชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้-มิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อความสะดวกในการชำระภาษี 1.ชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กอ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  29   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 04 / 2566 ]

;
  30   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 04 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614