ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]
ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่ทา ตำบลแม่ทา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ของอำเภอแม่ออน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านทาม่อน หมู่ 2 บ้านท่าข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่าน๊อต หมู่ 6 บ้านดอนชัยหมู่7 บ้านใหม่ดอนชัย สภาพทั่วไป ของตำบล มีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ที่ดินเหมาะแก่การทำการเกษตรและอาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน และ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ .. อ่านต่อ --->
จากข่าวสาร-ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด [ 1036 ] ข่าว
;
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 09 / 2566 ]

;
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 09 / 2566 ]

;
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 08 / 2566 ]

;
กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป ... >>[ 0] ความคิดเห็น
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนวัดห้วยทราย ทางชุมชนตำบลแม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 07 / 2566 ]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2566 ]

;
โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรร ... >>[ 0] ความคิดเห็น
โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614