ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 384 ] ข่าว
;
  1   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

  2   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass 1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  3   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  4   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  5   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass 2
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  6   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) pass 1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  7   ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2563 ]

;
  8   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (บันทึก ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (บันทึกการใช้รถ)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 06 / 2563 ]

;
  9   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 06 / 2563 ]

;
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 06 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614