ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1036 ] ข่าว
;
  21   ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนั ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ที่ 222/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกอง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 05 / 2566 ]

;
  22   ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 05 / 2566 ]

;
  23   อบต.แม่ทา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเ ... >> [0] ความคิดเห็น
  อบต.แม่ทา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 น. -17:00 น. “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  24   หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลาเดียวกัน

หลักฐานในการแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  25   รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

.

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  26   รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

.

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

  27   ครม. ไฟเขียว 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ป้องกันปัญ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ครม. ไฟเขียว 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ป้องกันปัญหาอุทกภัย ลดผลกระทบประชาชน

.

ที่ประชุม ครม. (9 พ.ค. 66) เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2566 ]

;
  28   คู่มือหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรม-Google-Earth ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรม-Google-Earth
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 05 / 2566 ]

  29   รู้ทันป้องกันได้ [0] ความคิดเห็น
  รู้ทันป้องกันได้ "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก ภาวะร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2566 ]

;
  30   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614