ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 628 ] ข่าว
;
  581   ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2561 ]

;
  582   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตฯ
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 31 / 10 / 2561 ]

;
  583   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 10 / 2561 ]

;
  584   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 24 / 10 / 2561 ]

  585   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

  586   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  587   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  588   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  589   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  590   ประชาสัมพันธ์จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 10 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614