ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1166 ] ข่าว
;
  1031   ประชาสัมพันธ์คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 05 / 2561 ]

;
  1032   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 04 / 05 / 2561 ]

;
  1033   ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 2561 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2561 ]

;
  1034   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2561 ]

;
  1035   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 05 / 03 / 2561 ]

;
  1036   ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี ... >> [0] ความคิดเห็น
  จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 0.325 กิโลเมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 12 / 02 / 2561 ]

;
  1037   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกค ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 12 / 02 / 2561 ]

;
  1038   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 06 / 02 / 2561 ]

;
  1039   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 06 / 02 / 2561 ]

  1040   ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 02 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614