ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]1 2 Next
หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 14 ] ข่าว
;
  1   ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงกา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 10 / 2566 ]

;
  2   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสา ... >> [0] ความคิดเห็น
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เพื่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 10 / 2566 ]

;
  3   กิจกรรมเข้าร่วมโครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปี 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมโครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ตำบลแม่ทา-ทาเหนือ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2565 ]

;
  4   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข่าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 23 เดือนกันยายน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 23 / 09 / 2565 ]

;
  5   กิจกรรมการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติตนระหว่างข้าราชการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติตนระหว่างข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทากับผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 09 / 2565 ]

;
  6   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อพ.สธ.งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น) ดำเนินการ ในวันอังคารที ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 31 / 08 / 2565 ]

;
  7   โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ลานพระพิฆเนศ วัดจอมธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 08 / 2565 ]

;
  8   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวั ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 07 / 2565 ]

;
  9   โครงการปลูกป่าแม่ทาป่าเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้จัดโครงการปลูกป่าแม่ทาป่าเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น) เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประช ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 23 / 06 / 2565 ]

;
  10   ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2565 ]
1 2 Next


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614