ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 88 ] ข่าว
;
  51   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 02 / 2562 ]

;
  52   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 61
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 01 / 2562 ]

;
  53   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 01 / 2562 ]

;
  54   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 61
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 12 / 2561 ]

;
  55   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 61
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 11 / 2561 ]

;
  56   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 61
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 09 / 2561 ]

;
  57   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 09 / 2561 ]

;
  58   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 10 / 08 / 2561 ]

;
  59   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2561 ]

;
  60   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 04 / 06 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614