ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 88 ] ข่าว
;
  41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 10 / 2562 ]

;
  42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 09 / 2562 ]

;
  43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 08 / 2562 ]

;
  44   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2562 ]

;
  45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 07 / 2562 ]

;
  46   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤภษาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤภษาคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 06 / 2562 ]

;
  47   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 05 / 2562 ]

;
  48   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 04 / 2562 ]

;
  49   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 04 / 2562 ]

;
  50   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพั ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 03 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614