ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 88 ] ข่าว
;
  11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2565 ]

;
  12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 06 / 2565 ]

;
  13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2565 ]

;
  14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2565 ]

;
  15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 03 / 2565 ]

;
  16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 02 / 2565 ]

;
  17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2565 ]

;
  18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 12 / 2564 ]

;
  19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 11 / 2564 ]

;
  20   ประกาศ , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 10 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614