โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง)
       โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง) บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ทา (ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. งานที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

ในวันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้จัดโครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล โดยดำเนินการกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับกล้าไม้ในศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบลให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการอมรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงให้แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง


;

เครื่องไหนที่ขึ้นดาวโหลดอัตโนมัต ให้เข้าไปตั้งค่าที่โปรแกรม Internet downloader หรือโปรแกรมดาวโหลดต่างๆ Internet downloader >> เลือกที่ Option >>เลือกที่ Tab File type จะพบ นามสกุลไฟล์ ต่างๆ ให้มองหาคำว่า  PDF เมื่อเจอแล้ว ให้ ลบ คำว่า PDF ออก แล้วกด ปุ่ม OK ก็จะสามารถดูเอกสารต่างๆใด้ค่ะ
447672599.61864.pdfโดยคุณ : maetha1  แอดมินคนที่ 1  [ 04 / 07 / 2566 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614